Negativ rente

 

Hva er negativ rente?

Negativ rente betyr at renten ligger under 0%. I praksis betyr dette at bankene må betale en avgift for å ha pengene sine hos sentralbanken. Dette svekker bankenes inntjening, som igjen fører til at det blir lavere renter på kundens sparepenger.

 

Hvorfor settes renten ned?

Sentralbankene setter ned renten for å opprettholde vekst i landets økonomi, og samtidig sørge for at folk har arbeid. Det er derfor flere land den siste tiden har innført negativ rente. Kort fortalt skal lave renter gjøre det mindre attraktivt å spare, og mer attraktivt å låne.

 

Hva betyr det for deg hvis Norges bank setter renten under 0%?

Først og fremst vil den negative renten kun påvirke forholdet mellom Norges Bank og bankene, ikke deg som privatperson.

 

Vil folk flest kunne få negativ rente på sine innskudd?

I teorien er det mulig, men det er lite sannsynlig at banken vil innføre dette. Resultatet av en slik situasjon ville vært at mange tok ut pengene fra banken, og oppbevarte dem i kontanter. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig for banken. Hvis bankene må betale minusrenter til Norges Bank, er det mer sannsynlig at utlånsrenten senkes mindre, enn at det innføres minusrenter på innskudd for folk flest.