SR-Forvaltning lanserer finansportefølje

 

SR-Forvaltning har i mange år hatt en portefølje for kunder som har investert i norske banker. Nå relanserer vi porteføljen som en finansportefølje slik at flere kan delta. Norske banker har bygget opp veldig mye egenkapital de siste årene, samtidig som prisingen av norske banker har blitt lavere. Vi tror det nå er en god mulighet for å sikre seg en andel av norske kvalitetsbanker for en rimelig pris, med muligheter for god avkastning de neste 2-3 årene.

Bakgrunn

Etter finanskrisen ble banker møtt med langt høyere krav fra myndighetene. Mer egenkapital måtte holdes, slik at staten ikke skulle risikere å bli sittende igjen med svarteper dersom bankene skulle gå overende. Bankene har holdt tilbake overskudd, kuttet kostnader, hentet inn mer egenkapital fra sine aksjonærer, redusert antall ansatte og effektivisert driften.

Mulighet

Samtidig er bankene nå priset lavere enn før. Bankene prises nå i gjennomsnitt til under bokførte verdier, langt lavere enn resten av Oslo Børs (som prises til ca 1,4 ganger bokførte verdier), og vesentlig lavere enn sammenlignbare banker i Skandinavia. Bankene prises også til 7-10 ganger forventet inntjening, vesentlig rimeligere enn gjennomsnittet på Oslo Børs (16 ganger forventet inntjening).

Norske banker skal oppfylle myndighetsbestemte krav senest 31.12.2016. Denne datoen nærmer seg, og de fleste bankene rapporterer at de ligger godt an. Utover i 2017 vil trolig bankene bygge ytterligere egenkapital, men deretter vil trolig utbyttene normaliseres, og en vesentlig større andel av overskuddet betales ut til aksjonærene. Kombinasjonen av vesentlig mer robuste banker enn tidligere og utsikter til bedre utbytter mener vi gir deg som investor gode muligheter.

Risiko

Denne porteføljen er ikke for alle. Risikoen er høyere, fordi porteføljen er kun eksponert for en sektor. Bankene kan få høyere tap enn vi tror fremover, og konkurransen mellom bankene kan bli hardere, slik at inntjeningen blir lavere. Vi tror samtidig at den solide veksten bankene har hatt tidligere vil bli lavere fremover.

Denne porteføljen er ikke et substitutt for en bred og solid portefølje, men et tillegg for investorer som finner denne muligheten attraktiv.

Fakta om porteføljen

  •  Tegning frem til 31.12.2016, minimumstegning 200.000 kroner.
  •  Forvaltningshonorar 1,5 % årlig, ingen tegning, endring eller innløsningskostnad.
  •  Utbytter fra bankene blir årlig betalt ut til investor.       
  •  Porteføljen vil bli avsluttet etter 3 år, men stiger kursene mye kan den  avsluttes tidligere om forvalter anser at avkastningspotensialet er tatt ut.
  •  Ingen bindingstid for investor, men man kan ikke ta ut deler av beløpet  før tiden. Vil du  ta ut penger, må du avslutte porteføljen og ta ut hele beløpet.