Sparebankstiftelsen SR-BankSparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert 1. Januar 2012 i
forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. I
forbindelse med omdanningen ble Stiftelsen største eier i banken og har nå en
eierandel på 28,3 %. Stiftelsens inntekter vil være utbytte på aksjene i
SpareBank 1 SR-Bank ASA.


Sparebankstiftelsen SR-Banks formål er å være en betydelig, langsiktig og
stabil eier i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen skal videreføre
sparebanktradisjonene fra SpareBank 1 SR-Bank, og kan  disponere av
overskuddet til allmennyttige gaver.

Sparebankstiftelsen
SR-Bank deler ut gaver til allmennyttige formål. Prosjekter som kommer barn og
unge til gode prioriteres

 

Stiftelsens prioriterte gaveformål våren 2016 er:

  • Idrett
  • Kultur

Stiftelsen kan støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen
til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingen skal bidra til lokalt
engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere
foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på
en større gruppe i lokalsamfunnet. Det deles ikke ut støtte til drift,
sponsoravtaler eller enkeltpersoner.

 

Det vil være mulig å søke om gavemidler fra den 19.februar
2016 på stiftelsens nettside:  http://srstiftelsen.no/ Søknadsfristen
er 19. mars 2016.