Utbytte - ikke alle penger er like

Utbytte, også ofte kalt dividende, er bedriftenes normale måte å betale tilbake overskudd til aksjonærene.

For selskaper er det en del ting som typisk kjennetegner de som betaler utbytte. Det er som regel modne selskaper, og er dermed som regel forbi faser med rask vekst, hvor de trenger kapitalen selv. De opererer typisk i bransjer som har en viss grad av stabilitet og de har en solid finansiell posisjon. De har hatt overskudd over en lang periode.

Da er spørsmålet hvorfor investerer ikke alle da i selskaper som betaler utbytte? Bedre avkastning og lavere risiko må da være greit for alle? Noe av fordelene med selskaper som betaler utbytte er for noen ulemper. Modne selskaper med stabilitet er som regel ikke investeringer som passer for de som vil bli rike i en fei. Og for veldig mange i aksjemarkedet handler det ikke om god avkastning til en overkommelig risiko, det handler om å bli rike. Fort. Selv om de selskapene som ikke betaler utbytte i gjennomsnitt har lavest avkastning, så er det her du finner selskaper som vokse stort og her finnes de fleste konkurskandidatene.

 

 

Grafen her viser utviklingen i amerikanske aksjekurser representert ved den brede indeksen S&P 500 og utbyttene de har betalt ut. Mens vi ser at kursene fluktuerer mye, er utbyttene mye mer stabile, og har veldig få perioder hvor de har falt. For oss er dette noe som minner oss om hvorfor vi investerer i aksjemarkedet, nemlig å ta del i verdiskapningen som skjer der. Således er det disiplinerende for også investor, som til syvende og sist er avhengig av at bedriftene faktisk går med overskudd og betaler dette videre til eierne.

SR-Forvaltning har derfor et aksjefond, SR-Utbytte, som utelukkende investerer i selskaper som betaler utbytter til sine aksjonærer. SR-Forvaltning er langsiktige, aktive og verdiorienterte forvaltere, og disse selskapene er dermed vår kjerne.

Mange snakker om å putte pengene i arbeid, men hva har pengene dine egentlig utført av arbeid? Utbyttet er verdien av det arbeidet, invester i SR-Utbytte!