Åpningstid: Mandag kl. 09.00 - 18.30.

2. juli til 10 august: Mandag 09.00 - 15.30.