Åpningstid:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.00.
Torsdag: 10.00 - 17.00.