Åpningstider i sommer

01.– 31. juli 
Mandag - fredag: 10:00 – 15:00

01. - 31. august 
Mandag til fredag: 10:00 – 15:30
Torsdag: 10:00 – 17:00