Åpningstid: Tirsdag og fredag kl. 09.30 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00