Åpningstid: Mandag og torsdag kl. 10.00 - 19.00.
Tirsdag, onsdag og fredag: 10.00 - 15.30