Åpningstid: Mandag - fredag kl. 09.30 - 15.00
Torsdag: 09.30 - 16.30

Merk: Kontoret har ikke kontanter i kasse