Åpningstid: Mandag - fredag kl. 09.30 - 15.30
Torsdag: 09.30 - 17.00

Merk: Kontoret har ikke kontanter i kasse