Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.30 - 15.00