Åpningstid: Mandag og fredag kl. 09.00 - 15.30.
Torsdag: 09.00 - 18.00