• Ja. Maksgrensen i utlandet  er 5000 kroner i løpet av 4 dager for varekjøp og minibankuttak samlet.