• Finanstilsynet har bestemt at bankene ikke skal låne ut mer enn 85 % av kjøpesummen. Det betyr at du må ha 15 % egenkapital. I tillegg må du dekke omkostningene ved kjøpet.

  • Kjøper du en selveierbolig må du betale 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten, og et lite gebyr for tinglysing av skjøte og tinglysing av bankens sikkerhet.
  • Kjøper du en andelsleilighet er omkostningene lavere, ca. 5000 kroner.


  Det er mulig å låne mer enn 85 % av kjøpesummen hvis du har noen som kan hjelpe deg ved å gi banken tilleggssikkerhet i sin egen bolig. Denne formen for tilleggsikkerhet heter realkausjon.  

  Slik kan du skaffe egenkapital

  • Du kan spare. Er du under 34 år er Boligsparing for ungdom (BSU) en smart spareform. 
  • Familie kan hjelpe deg, for eksempel ved å gi forskudd på arv eller et privat lån.