• BankID på mobil er er den enkleste, kjappeste og mest fleksible innloggingsmåten. Med BankID på mobil trenger du ikke kodebrikke eller passord. Har du mobilen med deg, har du alltid tilgang til alle tjenester i mobilbank og nettbank.