• Nytt fra 2019 er at utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis skal føres direkte inn på Aksjesparekontoen, og sidestilles skattemessig med andre gevinster i ASK.

    VPS har endret innstillingene i ASK for utbyttekonto. Dette betyr at fremtidige utbytter automatisk blir overført til Aksjesparekonto, i stedet for den bankkontoen utbytte tidligere ble overført til.