Deg og dine

Hva har skjedd? Klikk på den type hendelse du har vært utsatt for. Du vil bli bedt om å logge inn og kan raskt og enkelt melde inn forsikringskrav.

Sykdom

Har du kritisk sykdomsforsikring?

Uførhet

Mottar du sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd?

Arbeidsledighet

Har du mistet jobben eller er permittert?

Yrkesskade

Har du skadet deg på jobb?

Hund, katt eller hest?

Har dyret ditt skadet seg eller blitt syk?

Dødsfall

Vil du melde fra om et dødfall?

Ulykke

Har du vært utsatt for en ulykke som har påført deg en fysisk skade?

Behandlingsforsikring gjennom arbeidsgiver

Trenger du behandling i det private helsevesenet?

Behandlingsforsikring

Trenger du behandling i det private helsevesenet?

Barneforsikring

Har barnet ditt fått en sykdom eller blitt utsatt for en ulykke?

LOfavør Ulykke og fritidsulykke

Har du vært utsatt for en ulykke som har påført deg en fysisk skade?

LOfavør Barneforsikring

Har barnet ditt fått en sykdom eller blitt utsatt for en ulykke?Hva lurer andre på?