Bil, ikon

Forsikret lån

Lån med betalingsforsikring gir trygghet om noe uforutsett skulle skje.

  • Månedlige lånekostnader dekkes
  • Kan kjøpes på bil- og forbrukslån
  • Nedbetalingstid og månedsbeløp tilpasses deg

Hva dekker forsikringen?

  • Forsikringen dekker de månedlige lånebetalingene ved 100 % sykemelding i mer enn 30 dager.
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager.
  • Kritisk sykdomved lånetakers død innfris lånet med inntil 600 000 kroner.

 

 


Hvem kan få forsikret lån?

  • Kan tegnes av privatkunder mellom 18 og 62 år som jobber mer enn 16 timer fast per uke.
  • Kan tegnes av selvstendig næringsdrivende. Forutsetter at man ikke er kjent med eller burde hatt grunn til å regne med permittering eller sykemelding.
  • Kan tegnes av privatkunder som har vært fast ansatt min. 6 mnd.

Spørsmål om forsikringen?

 

Send mail til info@bnpparibascardif.no for å komme i kontakt med kundeservice

Dersom det gjelder en forsikringssak, send mail til forsikring@bnpparibascardif.no

Telefon: 800 41 010