Valutalån

Valutalån er et alternativ for deg som har en solid økonomi og kan tåle kurssvingninger.

Valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling
Synker kursen, blir det billigere for deg å innfri lånet
Lån fra èn million kroner

Slik fungerer et valutalån

Du tjener mest på valutalån dersom kursen ved låneopptak er så høy som mulig. Deretter får valutabevegelser følgende utslag:

Hvis NOK styrkes eller lånevaluta svekkes, faller gjelden og du kan innfri lånet til en lavere verdi enn det du i utgangspunktet lånte i NOK

Hvis NOK svekkes eller lånevalutaen stiger, blir valutalånet dyrere.


Vilkår

  • Minstebeløp for valutalån er èn million kroner
  • Lån inntil 50% av boligens verdi
  • Valutagevinster er skattbare, mens tap er fradragsberettiget.

Verdt å vite om valutalån

Det kan være lønnsomt å låne penger i utenlandsk valuta dersom valutaen har et lavere rentenivå enn det vi har i Norge. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at valutalån innebærer en betydelig risiko. Dersom kursen stiger etter et låneopptak, blir det dyrere for deg å innfri lånet i norske kroner. Motsatt er det hvis kursen synker.


Hvem passer valutalån for?

Valutalån kan være et alternativ for deg som har en solid økonomi med god betalingsevne. Det viktigste er at du har tilstrekkelig disponibel inntekt til å tåle den ekstra belastningen en eventuell svingning medfører - noe som tilsier et 10-20% høyere lån. Det kan også være en fordel å ha noe innsikt i hvordan kursutviklingen er fremover.