Ikke gå glipp av årets skattefordel

Med aksjesparekonto kan du selge aksjer og fond uten å betale skatt, så lenge du lar pengene bli stående på konto eller reinvesterer.

Nå blir det enda enklere og mer gunstig å spare i aksjer og fond. Med det nye produktet Aksjesparekonto, som ble lansert 1. september, kan du samle alle investeringene dine på ett sted og få opptil flere skattefordeler.

- Produktet vil være spesielt smart for de som eier aksjer og fond med urealisert gevinst. Dette fordi du nå kan bytte til et annet fond, kjøpe aksjer, eller om du har lyst å ta ut noen av pengene og bruke på noe annet så kan du det, helt uten å betale en krone i skatt, forteller Una Mathisen, leder for kompetansemiljø sparing i SpareBank 1.

Dette er skattefordelene

Frem til nå har du måttet betale skatt på gevinst når du har solgt aksjer og fond. Med Aksjesparekonto kan du investere i nye aksjer og fond, uten å betale skatt.

Aksjesparekonto har tre skattefordeler:

1. Du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp uten å betale skatt.

2. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og fond uten å betale skatt underveis. Du betaler skatt først når du tar sparegevinsten ut av aksjesparekontoen.

3. Du opparbeider deg rett til skjermingsfradrag om du sparer i mer enn et år. 

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer og aksjefond hvert år. Det innebærer at inngangsverdien oppjusteres med en liten prosentandel, slik at du ikke må skatte av hele gevinsten.

Eksempel:

Har du til sammen investert 100 000 kroner i aksjer og fond, og oppnådd 25 000 kroner i gevinst, kan du nå ta ut innskuddsbeløpet på 100 000 kroner helt skattefritt.

Gevinsten på 25 000 kroner kan du skattefritt reinvestere i andre aksjer og fond. Altså kan du selge Aksjefond A og bruke pengene til å kjøpe Aksjefond B innenfor Aksjesparekontoen uten å betale skatt. Det er ingen begrensninger på hvor mye eller hvor ofte du kan kjøpe og selge aksjefond.

Skulle du ønske å ta ut hele beløpet på 125 000 kroner, skattlegges kun gevinsten som aksjeinntekt. I 2017 ligger skatteprosenten på 29,76 prosent, som gjør at beløpet ville vært 117 560 kroner totalt etter skattetrekk. Skjermingsgrunnlag er ikke tatt med i eksempelet.

Opprett Aksjesparekonto før 31. desember 2017

Du får bare skattefordelene om du oppretter Aksjesparekonto og flytter dine investeringer innen 31. desember 2017. Gjør du ikke det, må du som tidligere skatte av eventuell gevinst ved salg av aksjer og fond, samt skatte av hele beløpet - både grunninvestering og gevinst - om du ønsker å ta det ut av kontoen.

Du får størst utbytte av skattefordelen i år. Flytter du alle investeringene dine slik at de er på plass på en Aksjesparekonto innen 31. desember 2017, slipper du å betale skatt. Du kan fortsatt flytte over aksjer og fond i 2018, men da må du skatte av gevinsten.