SR-Bank Fondene

Fond er et smart valg når du skal spare langsiktig. SR-Bank Fondene passer for alle, enten du ønsker høyere eller lavere risiko for dine sparepenger.


Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.