Fremtidsfullmakt

Hva gjør en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt hjelper deg med å sikre at noen du stoler på kan ta vare på dine interesser, og handle på dine vegne, den dagen du ikke klarer det selv.

Hvorfor bør du ha en fremtidsfullmakt?

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. En fremtidsfullmakt gjør at du nå, i frisk tilstand, selv kan bestemme hvem du vil skal ivareta dine interesser og, den dagen du ikke klarer det selv.Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål.

En fremtidsfullmakt gir deg

  • Valget om hvem som skal ivareta dine ønsker. Dette er et alternativ til offentlig vergemål.
  • Tilpassninger av hva fullmakten skal omfatte med hjelp fra oss til å gjøre trygge valg.
  • Orden på økonomiske forhold, som salg av eiendom og forskudd på arv. 
  • Mulighet for personlige ønsker, som boforhold, turer, opplevelser og annet .
  • Kontroll på digitale eiendeler. Bestem over dine kontoer, bilder og dokumenter.
  • Tilgang til Min side, hvor du enkelt kan gjøre endringer og tilpasninger i fremtidsfullmakten. 

Så enkelt kommer du i gang

Gjør trygge valg

Med et selvbetjent og brukervennlig verktøy som hjelper deg hvert steg på veien.

Vent på kvalitetssjekk

En advokat vil kvalitetssikre dokumentene.

Signer dokumentene

En fiks ferdig dokumentpakke kommer i posten. Fremtidsfullmakten skal signeres med to vitner.

Trygt lagret hos oss

Når opprettelsen av dokumentene er fullført blir de sikkert lagret, både fysisk og digitalt.

Fremtidsfullmakt koster kr 1.490,-

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov.

Når dine valg i fremtidsfullmakten er juridisk kvalitetssikret, vil du få tilsendt en dokumentpakke til signering. Når signaturer er på plass fra deg og vitner, sender du dokumentpakken i retur med den vedlagte og ferdigfrankerte returkonvolutten.

Justify vil ta vare på originalen og du vil se en kopi på Min side, slik at du alltid har fullmakten lett tilgjengelig.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.  

Det anbefales å be Fylkesmannen om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft etter at legeerklæring er innhentet. En slik attest fra Fylkesmannen er et krav fra Kartverket for å selge eiendom. Justify vil gi fullmektig veiledning til hvordan en skal gå frem overfor Fylkesmannen dersom dette blir aktuelt.

Tjenesten er utviklet av Justify AS, og tilbys til SpareBank 1 SR-Bank sine kunder. Justify AS og søsterselskapet Justify Advokatfirma AS er ansvarlig for tjenesten. For support og andre henvendelser vedrørende denne tjenesten, vennligst chat med Justify AS på www.justify.no.