Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible forsikringer som er tilpasset deg, familien og gårdsdriften - både for næringen og privat.
 

Forsikringene du må, bør og kan ha

Enten du driver stort eller lite, innen plante- eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for skreddersydde forsikringer. Våre landbruksforsikringer kan tilpasses det arbeidet du utfører på gården, de typer driftsbygninger, eiendeler, maskiner og utstyr du eier. 

Personalforsikringene sikrer både deg, familien din og dine ansatte. 


Gjør gården til et tryggere sted

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker, og vi er opptatt av bidra til å redusere antallet uønskede hendelser. Det er du som eier og driver av gården som er ansvarlig for skadeforebygging. Med informasjon, tips og løsninger håper vi å bidra til å gjøre gården til et tryggere sted for både dere og dyrene som lever der. 

For å lykkes med skadeforebyggende arbeid er det viktig med systematisk oppfølgning av helse, miljø og sikkerhet, og jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak mot spesielt brann.
 

Har du hatt uhell eller skade på gården?Hva lurer andre på?