300 millioner på plass for nytt såkornsfond etablert i Telemark og Agder.

Fondet skal bidra til omstilling av næringslivet ved å skaffe risikovillig kapital til gründerbedrifter.

21.10.2016


Kapitaltilførsel i tidlig fase

Såkornfondet gjør det mulig for bedrifter i en tidlig fase å få tilført egenkapital, i bytte mot eierandeler i selskapet. Dette er egenkapital som for de fleste oppstartsbedrifter er vanskelig å få tak i. På et senere stadie er det normalt enklere å få lån fra banken, ettersom risikoen er blitt mindre. 

For hvem?

Såkornfondet er bransjeuavhengig, men ser etter bedrifter som i en eller annen form er teknologibaserte, med primærfokus på aksen Stavanger-Oslo. 

Aktuell industri har sterkt fokus på automasjonsløsninger, utnyttelse av data, sensorer og mobil teknologi rettet mot industrielle applikasjoner. I tillegg er industri- og teknologiklyngene i regionen, med spisskompetanse på styringssystemer, sanntidsdata infrastruktur og mekatroniske løsninger interessant. Der er også store behov for nye løsninger innenfor prosessindustri, olje & gass og fornybar energi.

SpareBank1 Telemark bidrar med 25 millioner 

- Dette er en gledens dag. Vår region trenger risikovillig kapital for verdiskapning i næringslivet. For vår bank er det viktig å støtte opp om denne utviklingen, forklarte Banksjef Per Halvorsen på en pressekonferanse i går. 

Stor pågang

Det har allerede kommet inn rundt 70 henvendelser fra bedrifter som ønsker seg såkornskapital fra det nye fondet. Det skjer altså før fondet er oppe og i full drift fra kommende nyttår. - Det sier noe om kapitaltørke i næingslivet, sier Per Halvorsen. 


Såkornsfondet Skagerak Maturo

  • Forvalter totalt 300 millioner kroner
  • Fokuserer på virksomheter med høyt teknologisk innhold, og stor innovasjonsevne
  • Staten stiller med 50% av kapitalen, 150 millioner kroner
  • Staten betaler overkurs slik at de kun får 42,5% av eierandelene i fondet
  • Lokalisert både i Skien og Kristiansand
Sparebank 1 Telemark 25 MNOK
Skeie Technology AS 30 MNOK
Eikabanker i Telemark 14 MNOK
Arendal og Omegn Sparekasse 5 MNOK
Sparebanken Sør 15 MNOK
Skagerak Maturo AS 10 MNOK
DnB 5 MNOK
Cultiva 4 MNOK
Sørlandet Kompetansefond 4 MNOK
Itlution 4 MNOK
Gumpens Auto AS 3 MNOK
JB Ugland Holding AS 3 MNOK
Industry Oriented Technologies AS 3 MNOK
Aust Agder Utvikling og Kompetansefond 3 MNOK
Aust Agder Næringsselskap AS 3 MNOK
JAC Invest  3 MNOK
Telemark Utviklingsfond 3 MNOK
Såkornfrø AS 3 MNOK
TOTAL 150 MNOK