Sjekk hvor effektivt din bedrift håndterer inngående faktura

Håndtering av inngående faktura er en av de mest ressurskrevende oppgavene for bedriftens regnskapsfunksjon.

Spar tid og kostnader

Veldig mange opplever at det ligger betydelig tids-og kostnadsbesparelser i å spille på lag med teknologien.

Svar på enkle spørsmål i vårt analyseskjema og se hvor effektivt din bedrift håndterer inngående fakturaer. 

Slik fungerer det

Vår analysemodell estimerer kostnaden pr. inngående faktura i din bedrift, beregner automatiseringsgrad og evaluerer resultatene opp mot et gjennomsnitt av mange virksomheter. Samtidig beskriver den potensialet for effektivisering.

Bedriften får tilsendt resultatet av analysen i form av en PDF-rapport. Denne rapporten danner et godt utgangspunkt for å treffe effektiviseringstiltak.