Filoverføring med Java opphører


Her får du informasjon om hva endringen betyr for din bedrift.


Hva betyr dette?

I praksis betyr det at du må finne frem til riktig mappe og fil på datamaskinen din manuelt, både når du skal hente og sende filer. Dette fungerer etter ”Bla igjennom” prinsippet, på samme måte som å lagre eller hente opp andre dokumenter på din datamaskin.

 


Alternativ fil-løsning

Du kan også bruke filmottak hos vår leverandør EVRY slik at bedriften/regnskapskontoret kan sende og motta filer/betalingsinformasjon direkte til/fra regnskapssystemet uten manuelle operasjoner.
Denne metoden heter ”SFTP” og er et alternativ til ordinær filhåndtering
gjennom Nettbank bedrift. SpareBank 1 har inngått avtale med følgende
systemleverandører som leverer løsningen:

- Adiles
- Daldata-Duett
- Poweroffice
- Procountor
- Visma
- Xledger
- zData
- 24sevenOffice

Dersom bedriftens regnskapssystem er
tilrettelagt for løsningen, kan du bestille filtjenesten av oss direkte i
nettbanken.

Avtale om automatisk filoverføring fra regnskapssystem kan du bestille her. 


Hva lurer andre på?