Filoverføring med Java opphører


Den 21.september kommer det en oppdatering av Java som fjerner støtte for Java i Internet Explorer. 


Hva innebærer endringen?

Endringen påvirker fil-forsendelsen i Nettbank Bedrift. Om du oppgraderer Java etter 21.september må du ta i bruk vår nye løsning for Filoverføring. Velg da menyene Send Fil (Beta) og Hent Fil (Beta).  

 


Hva må du gjøre?

Om du oppgraderer Java etter 21.september må du ta i bruk vår nye løsning for Filoverføring. 

 


Alternativ fil-løsning

Du kan også bruke filmottak hos vår leverandør EVRY slik at bedriften/regnskapskontoret kan sende og motta filer/betalingsinformasjon direkte til/fra regnskapssystemet uten manuelle operasjoner.
Denne metoden heter ”SFTP” og er et alternativ til ordinær filhåndtering
gjennom Nettbank bedrift. SpareBank 1 har inngått avtale med følgende
systemleverandører som leverer løsningen:

- Adiles
- Daldata-Duett
- Poweroffice
- Procountor
- Visma
- Xledger
- zData


Hva lurer andre på?