Finansiering Skien boligbyggelag

Her kan det søkes om finansiering til byggelån, oppgradering/vedlikehold og fellesgjeld for borretslag. Det er Skien boligbyggelag som søker på vegne av borrettslaget.