Informasjon om LEI-kode

Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-kode.

Hva er en LEI-kode?
LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU).

Hvem må ha en LEI-kode?
Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-kode. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot omfattes ikke.

Hvorfor må man ha en LEI-kode?
Nye EU-regelverk (EMIR og MIFID II) innføres med virkning også for Norge. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

Hvor mye koster det?
Det koster ca EUR 200 å opprette en LEI-kode, og EUR 100 i årlig gebyr til LOU. 

Her kan du etablere LEI-kode: