Logg inn til kundeportaler for bedrifter


Pensjon


Kundeportalen for pensjon gir deg en oversikt over bedriftens pensjonsavtaler. I portalen kan du blant annet:

  • hente ut faktura og fakturagrunnlag
  • melde ansatte inn og ut av pensjonsavtalen
  • endre lønn og stillingsprosent, slik at de ansatte får riktig pensjonssparing
  • melde ifra om sykemeldte utover 12 måneder og dødsfall
  • se og endre spareplanen

Forsikringer


Kundeportalen for forsikring gir deg en oversikt over alle forsikringene til ansatte, bedriften og forening/forbund. I portalen kan du blant annet:

  • se avtaledetaljer på skade-, personal- og gruppelivsforsikringer
  • melde ansatte inn og ut av avtaler
  • oppdatere antall ansatte på en forsikring
  • se fakturaer
  • se endringer ved fornyelse av deres forsikringer

Har bedriften både pensjons- og forsikringsavtaler hos SpareBank 1?

Tidligere var pensjons- og forsikringsavtaler i samme portal. Skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB har nå blitt slått sammen til det nye forsikringsselskapet Fremtind. Som en konsekvens av disse endringene, har vi rendyrket kundeportalene våre. Alt knyttet til forsikringer for bedriften og de ansatte, finner du ved å logge inn på kundeportalen for forsikring. Alt som har med bedriftens pensjonsavtaler å gjøre, finner du i kundeportalen for pensjon.

 

Les mer om endringene og konsekvensene for kunder