Vi trenger din hjelp med oppdatering av kundeinformasjon

I første halvår 2020 har vi sendt våre bedriftskunder henvendelser om oppdatering av kundeinformasjon

Bakgrunnen for kravet om oppdatering av kundeinformasjon er norske myndigheters pålegg til bankene om å ha riktige data og legitimasjon på alle sine kunder. Det handler blant annet om å beskytte privatpersoner og bedrifter mot ID-tyveri, svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet. Å bidra til dette er en del av vårt samfunnsansvar.

Fristen er nå gått ut, men ved å oppdatere kundeinformasjonen får virksomheten pånytt full tilgang til alle sine bankkontoer. 

 

Har du fått epost eller brev fra oss?

Da mangler vi oppdaterte kundeopplysninger fra en bedrift eller forening du står oppnevnt som kontaktperson for i banken. Du kan også bli kontaktet på telefon av vår samarbeidspartner Consort AS. Dersom du ikke lenger er kontaktperson er det fint om du kontakter oss.

Hva må du ha klart før du begynner å fylle inn? 

  • Hvor stor kontantomsetning har bedriften?
  • Hvor stort er omfanget av betalinger til/fra utlandet – og hvilke land gjelder dette?
  • Hvem er reelle rettighetshavere?
Cyber Security with man using a laptop in a modern gray chair

Hva er en reell rettighetshaver?

Underveis i skjemaet vil du bli spurt om firmaets reelle rettighetshavere. I henhold til hvitvaskingsloven §13 er vi pliktig til å innhente opplysninger som identifiserer personer som har eierinteresser i bedriften din.

Det er kun en privatperson som kan være reell rettighetshaver. 

En person er en reell rettighetshaver dersom du svarer ja på en av disse spørsmålene:

  • Finnes det privatpersoner som eier 25 % eller mer gjennom eierandeler/aksjer? 
  • Er aksjene delt i flere aksjeklasser (eksempelvis A- og B-aksjer), hvorav en eller flere har bestemmende innflytelse?
  • Finnes det låneavtaler, fullmakter eller aksjonæravtaler som regulerer eierrettighetene, gir kontroll over mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i bedriften, eller som gir rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret? 
  • Finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25 % eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en formuesmasse (eksempelvis utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer)?
  • Finnes det andre personer som har utvidede fullmakter (f.eks. disponent, administrator i nettbanken, representant m.fl.)? 

Spørsmål og svar