Statsbudsjettet 2019

I statsbudsjettet for 2019 vil selvstendig næringsdrivende ha mulighet til å spare mer i pensjon med gunstige skattebetingelser.


Mandag ble statsbudsjettet lagt fram av regjeringen, med finansminister Siv Jensen i spissen. I årets statsbudsjett er det foreslått at det vil være mulig for selvstendig næringsdrivende å spare mer i pensjon med gunstige skattebetingelser. Dette ved at tjenestepensjonsavtalen får økt sparesatsen fra seks til sju prosent for inntekt mellom 1 og 12 G.

God nyhet for de som driver selvstendig

Innskuddspensjon for selvstendige næringsdrivende gir den selvstendig næringsdrivende muligheter til å spare til pensjon med bedriftsfordeler for pris, samt tilgang til gode tilleggsdekninger som blant annet uførepensjon. Du får med andre ord tilgang til bedre avtaler enn om du løser ditt pensjonssparebehov som privatperson. I tillegg oppnår du skattefradrag i personinntekten.

Ansvar for egen økonomi

Regjeringens begrunnelse for å prioritere vedtaket er for å øke nyskapning og innovasjon. Ved å gi større trygghetsfølelse for mange av dem som driver for seg selv, vil de som sitter hjemme med en god idé få en lavere terskel for å tørre og hoppe hevder regjeringen.

Som selvstendig næringsdrivende har du i større grad ansvar for egen økonomi i fremtiden enn vanlige arbeidstakere har. De fleste trenger mer enn folketrygdens utbetalinger den dagen de skal slutte å jobbe. Jo tidligere du starter med pensjonssparing som selvstendig næringsdrivende, jo mindre må du spare hver måned for å oppnå det pensjonsnivået du ønsker ved utbetalingsalder.

Innskuddsbasert tjenestepensjon eller IPS?

Privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 forklarer at det er ikke gitt at det er god rådgivning overfor den selvstendig næringsdrivende å anbefale etablering av innskuddsbasert tjenestepensjon i alle tilfeller. For enkelte kan alternativet, IPS (pensjonssparing med skattefordel), være en bedre løsning. Hva som passer for den enkelte vil man avdekke gjennom en rådgivningssamtale med banken.

– Pensjonssparing gjennom kollektiv pensjonsavtale kan være et fornuftig alternativ til pensjonssparing dersom den næringsdrivende har høy inntekt i næring, altså over 7,1 G. Årsaken til dette skyldes i all hovedsak at personinntekt som overstiger 7,1 G ikke gir opptjening i Folketrygden. I tillegg vil fradraget være langt mer gunstig når inntekten er høy, ettersom skattesatsen er høyere dess mer man tjener.

– Hvis man derimot har en personinntekt under 7,1 G, bør man i mange tilfeller i stedet spare til pensjon ved å tegne IPS avtale, forteller Reite.

SpareBank 1 Forsikring tilbyr både innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende og IPS, og for begge sparealternativer tilbyr SpareBank 1 meget gode løsninger for forvaltning av pensjonsmidlene som gir grunnlag for å oppnå god avkastning på sparepengene.


Hva lurer andre på?