Tilgang til Sparebank 1–konto i annen banks nettbank for bedrift opphører


Dagens løsning med tilgang til konto fra Sparebank 1 Telemark i annen banks nettbank, tilfredsstiller ikke nye sikkerhetskrav i Sparebank 1.

Det er derfor besluttet å stoppe muligheten for å betale regninger og se kontoinformasjon fra en konto hos oss, som er tilgjengeliggjort i annen banks nettbank. Endringen gjelder fra 31.12.2016.

For de av våre kunder som har løsningen eller etablerer løsning innenfor Sparebank 1 vil denne videreføres.


Hva må du gjøre, og hva tilbyr vi som alternativ?

Dersom kontoen håndteres via deres regnskapskontor, kan regnskapskontoret etablere nettbank bedrift avtale med oss, og få tilgang til aktuelle konti via denne avtalen. Konti kan også håndteres via din egen nettbank bedrift avtale hos oss, eventuelt med regnskapsfører som bruker i din nettbank.


Ikon, datamaskin

Har du ikke nettbank bedtift?

Når avtale om nettbank bedrift er etablert, tilbyr Sparebank 1 Telemark integrasjon fra bedriftens økonomisystem til nettbanken.