• Med samlefaktura kan du sende en faktura med flere ordre eller fakturakladder. NB! Samlefaktura gjelder bare for deg som har valgt medium eller stor pakke.


  1. I menyen går du til Salg og Samlefakturering.


  2. Trykk Ny samlefakturering og velg Fra ordre eller Fra fakturakladd.


  3. Huk av for det som skal være med i samlefakturaen.

  • For å begrense listen kan du søke med for eksempel kundenummer eller velge periode i datofeltene.
  • Huker du av i den øverste ruten i tabellen, velger du alt som ligger i søkeresultatet.

  4. Trykk Samlefakturer valgte ordre/fakturakladder.


  5. Velg oppsettet på fakturaen som skal sendes ut.


  6. Trykk Kjør samlefakturering.