Kundeerklæringsskjema for bedriftskunder - en person eier over 25% av bedriften