Kundeerklæringsskjema for bedriftskunder - to personer eier over 25% av bedriften