Kundeerklæringsskjema for bedriftskunder - tre personer eier over 25% av bedriften