• Du kan ikke få fordelene fra både LO Favør Forening og Bank+Regnskap, du må velge en av dem.