• Et regnskapssystem lager betalingsfiler for å kunne gjøre flere betalinger samtidig. Filen sendes til banken og betalingene gjennomføres. Dette kalles filoverføring eller remittering.

    Har du flere ansatte, kan du for eksempel betale ut lønn med filoverføring. Lønns- eller regnskapssystemet lager en lønnsfil som sendes til banken og utbetlingene skjer automatisk uten at du trenger å registrere noe manuelt.