meld skade på kjøretøy bedrift

Rettshjelp

Hva har skjedd?

Skjemaet gjelder for advokater som ønsker å melde en sak for en kunde i Fremtind Forsikring. Dersom du selv er kunde som ønsker å få erstattet utgifter til advokat iforbindelse med en tvist, så kan du melde saken her.