Boligbyggforsikring

Skreddersydd for bygninger tilknyttet borettslag og boligsameier. 

 • Forsikringen dekker tap av husleie ved skade.
 • I tillegg til å forsikre selve bygget dekkes også erstatningsansvar borettslaget eller sameiet kan pådra seg som eier.

Hva dekke forsikringen?

Dere kan velge mellom ulike dekningsgrader.

Standardforsikring

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri- og hærverksskader
 • Skade som skyldes snøtyngde og snøras fra tak
 • Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen
 • Skade som skyldes ekstraordinær svikt i bygningens bærende konstruksjon
 • Skade på hageanlegg
 • Naturskader (skred, storm, flo m.m.)
 • Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget kan pådra seg
 • Yrkesskade på ulønnet arbeidskraft

Toppforsikring

Toppforsikringen har alle de samme dekningene om standardforsikringen, men i tillegg dekkes:

 • Maskinskade
 • Styreansvar
 • Rettshjelp
 • Kriminalitet
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Tap av gass, vann eller annen væske
 • Tap av penger og verdipapirer

Tilleggsforsikringer

Både Standardforsikringen og Toppforsikringen kan utvides med tilleggsforsikringer:

 • Husleietap
 • Riving og rydding
 • Offentlig påbud

Vi tilpasser tilleggsforsikringene ut i fra deres behov.


Snarveier