Næringsbyggforsikring

Denne forsikringen er skreddersydd for bygninger hvor det drives næringsvirksomhet.

 • Passer både for større bygninger som kontor og varehus og mindre bygninger som klubbhus og forretningsbygg.
 • I tillegg til selve bygget dekkes også erstatningsansvaret eier av bygget kan pådra seg.
 • Hjelp 24 timer i døgnet ved skade.

Hva dekker forsikringen?

Dere kan velge mellom to forskjellige dekninger.

Standardforsikringen

Denne forsikringen dekker:

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri og hærverkskader
 • Naturskader (skred, storm, flo med mer)
 • Huseieransvar (erstatningsansvar som eier av bygget kan pådra seg)
 • Yrkesskade ulønnet arbeidskraft (erstatningsansvar som følge av lov om yrkesskadeforsikring for ulønnet person)

Toppforsikring

Alle de samme dekningene som standardforsikringen. Da dekkes i tillegg: 

 • Skade på maskiner i bygningen
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Tap av verdipapirer
 • Manglende vann- eller gassforsyning etter en skade

Tilleggsforsikringer

Både standard- og toppforsikringen kan utvides med valgfrie tilleggsforsikringer:

 • Brannforsikring på enkle bygninger som for eksempel uthus, skur, garasje og lignende
 • Husleietap
 • Rivning/rydding
 • Offentlig påbud
 • Kunstnerisk utsmykning utover det som dekkes av toppforsikringen

 


Snarveier