Prosjektforsikring

Skreddersydd for entrepenører og byggherer, slik at dere får sikret verdiene tilknyttet bygge- og anleggsplasser.

 • Verdier øker raskt i et prosjekt, og prosjektforsikringen sikrer disse verdiene helt fram til prosjektet er ferdigstilt.
 • Du kan velge mellom enkeltforsikring eller årsavtale.

Hva dekker forsikringen?

Grunnforsikringen

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade, og omfatter i tillegg: 

 • Bygge- og anleggsarbeid
 • Riving og rydding 
 • Rehabilitering, ombygging og reparasjon
 • Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
 • Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som ikke inngår i ferdig bygg/anlegg)
 • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, også ting levert og bekostet av byggherre
 • Arbeid bekostet og utført av byggherre
 • Ansattes tøy og effekter
 • Egne materialer på fast lagersted 
 • Brakker, boder, containere og tilsvarende som benyttes for arbeidets utførelse 
 • Ekstrautgifter som følge av erstatningsmessig skade 
 • Prisstigning
 • Offentlig påbud fra myndigheter 
 • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler etc 
 • Kontorutstyr i forbindelse med administrasjon 

Trenger dere tilleggsdekninger?

Dekningen kan tilpasses behovene til din bedrift. Blant en rekke tilleggsforsikringer kan du for eksempel sikre deg mot driftstap som følge av erstatningsmessig skade og utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon.

Ta kontakt med oss, så ser vi hva som passer best for deg og din bedrift.

  

To avtaletyper

Har dere mange prosjekter, kan en årsavtale være mer gunstig enn å forsikre et enkeltprosjekt.

Enkeltforsikring

Med enkeltforsikring får du forsikring av ett prosjekt.

Forsikringen gjelder på det forsikringssted som fremgår av forsikringsbeviset.

Årsavtale

Årsavtalen tar utgangspunkt i bedriftens driftsinntekter for siste avsluttede regnskapsår, og omfatter alle arbeider i løpet av forsikringsåret.

Forsikringen gjelder på bygge -og anleggssteder i Norge. 


Ansvarsforsikring

I kombinasjon med prosjektforsikring, anbefaler vi også forsikring for ansvar som utførende innen bygg og anlegg.


Snarveier