Bilforsikring bedrift

Bilforsikringen gir deg markedets raskeste bonusopptjening. 

 • Har du kjøpt deg ny bil og får en totalskade på denne i løpet av det første året, får du dekket splitter ny bil.
 • Du får toppbonus inntil 4 år raskere enn det som er vanlig i markedet.
 • Med bilforsikring får du veihjelp 24 timer i døgnet.
Bil, ikon

Ansvarsforsikring er lovpålagt

 • Det utbetales erstatning for skader på personer, eiendeler og eiendom.
 • Dekningen inneholder i tillegg en fører- og passasjerulykkesforsikring.
 • Rettshjelp er inkludert.

Hvilken bilforsikring skal jeg velge?

I tillegg den lovpålagte ansvarsforsikringen kan du velge mellom ulike kaskodekninger.

Minikasko 

 • Gir erstatning ved brann og tyveri
 • Dekker skade på glassruter.
 • Veihjelp er inkludert.
 • Dekker omkoding av stjålne nøkler.
 • Det erstattes inntil fire ekstra originale dekk.
 • Fastmontert utstyr dekkes med inntil 20.000 kroner.
 • Løsøre dekkes med inntil 10.000 kroner.
 • Du slipper egenandel ved reparasjon av glasskader.

Kasko 

Med denne forsikringen får du de samme dekningene som minikasko, men i tillegg dekkes følgende:

 • Skader som følge av sammenstøt, kollisjon, utforkjøring, velt og hærverk.
 • Skader som følge av feilfylling av drivstoff erstattes.
 • Ved totalskade får du ny bil hvis bilen er under ett år gammel.

Toppkasko

Dette er vår beste bilforsikring. I tillegg til dekningene som også gjelder for vår standard kasko, får du følgende dekninger:

 • Leiebil etter en skade, i inntil 30 dager.
 • Maskinskade på bil som er inntil åtte år gammel.
 • Fastmontert utstyr med inntil 40.000 kroner.
 • Ved totalskade får du ny bil hvis bilen er under tre år gammel.
 • Skader på glasstak dekkes med inntil 20.000 kroner.
 • Spesiallakk dekkes med inntil  20.000 kroner.

Tilleggsdekninger

Både minikasko, kasko og toppkasko kan utvides med følgnde tillegsdekninger:

 • Avbrudd, som dekker tap av inntekt ved skade på bilen
 • Leiebil
 • Verktøy i bil
 • Godsansva
 • Fastmontert tilleggsutstyr over 20.000 kroner
 • Begrenset identifikasjon, som dekker skader som fører har påført bilen uaktsomt eller med hensikt
 • Ungdomsgaranti: Du beholder du din valgte egenandel også hvis føreren er under 25 år

Årsavgift blir Trafikkforsikringsavgift

I 2018 blir årsavgiften omdøpt til Trafikkforsikringsavgift til staten. Det er forsikrings­selskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. Les mer overgangen.


Snarveier