Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset dine behov.

 • Vi forsikrer alt innen landbruket.
 • Du kan forsikre tilleggsnæringer på gården hvis du har behov for det.
 • Du har god oversikt over alle forsikringene i nettbanken.

Hvilke forsikringer passer din drift?

Bygningsforsikring

Dekker skader på gårdens driftsbygninger, blant annet:

 • Brann
 • Vannskade
 • Tyveri
 • Hærverk
 • Naturskade

Maskin- og løsøre

Dekker maskiner, utstyr og annet verdier på gården, eksempelvis:

 • Traktor og arbeidsmaskin
 • Redskaper
 • Innsatsmidler (kraftfôr, såvarer og drivstoff)
 • Høstet avling

Brannforsikring for dyr

Brann er en av de største truslene som kan ramme dyrene på gården. Denne forsikringen dekker:

 • Skader etter brann som fører til at dyrene dør eller må avlives. 

Produksjon

Smittsomme sykdommer er den største trusselen mot produksjonen etter brann. Denne forsikringen dekker driftstap ved:

 • Smittsom sykdom i besetningen
 • Smittsom sykdom i planteproduksjonen