Reiseforsikring

De fleste bedrifter har ansatte som reiser i jobbsammenheng, og da er det viktig å ha forsikringene i orden. 

 • Avbestillingsforsikring er inkludert i reiseforsikringen.
 • Forsikringen kan utvides så den også gjelder fritidsreiser med familien.
 • Forsikringen gjelder hele året - over hele verden.

Reiseforsikring kan kjøpes for seg selv eller i en pakke. Når du klikker på knappen over finner du reiseforsikring i pakken som heter Tryggere bedrift.


Hva dekker reiseforsikringen?

 • Gjelder for reiser i hele verden
 • Avbestilling er inkludert og det er ingen egenandel
 • Vi garanterer deg hjelp 24 timer i døgnet

Du får penger tilbake ved:

 • Forsinkelser
 • Tapt bagasje
 • Sykdom eller skader

I tillegg inngår:

 • Ansvarsforsikring og rettshjelp
 • Hjelp til og dekning av utgifter i tilfelle evakuering ved krig, uro eller naturkatastrofer

Forsikringen kan utvides til å gjelde fritidsreiser med familien hvis du vil gi dine ansatte litt ekstra.


Snarveier