Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig få skattefradrag.

Anbefales kun til personer med høy personinntekt (over 7,1 G) på grunn av skatteregler.
Skattefradrag for en del av det du har betalt.
Du kan knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Blant markedets beste avkastning på innskuddspensjon

  • Du kan spare inntil 7 prosent av brutto personinntekt mellom 1 og 12 G. (1G = 111.477 kroner).
  • Du får skattefradrag på inntil 50 prosent av innbetalt på pensjonsavtalen.
  • Du kan knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Vi anbefaler i utgangspunktet innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende, til personer med høy inntekt (over 7,1 G) og generelt god økonomi.

Hvilken spareprofil skal du velge?

Vi anbefaler alderstilpasset profil. Du kan også la de ansatte velge spareprofil selv, med ulik vekting mellom aksje- og rentefond. Dette kan du gjøre selv i mobilbanken og nettbanken

Alderstilpasset spareprofil

Sparingen tilpasses alderen din, slik at du gradvis tar litt mindre risiko jo eldre du blir. Dette skjer ved at andelen aksjefond reduseres, og andelen rentefond økes. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Nedtrappingen av risiko starter automatisk når du har blitt 40 år og varer frem til du fyller 67 år.

Spareprofilen renter betyr at pengene dine bare settes sammen av renter. Det betyr minst mulig risiko, og passer for deg som er opptatt av trygghet.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofilen forsiktig betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med 25 % aksjer og 75 % renter passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofilen moderat betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med halvparten i aksjer og halvparten i renter passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

I spareprofilen offensiv plasseres pengene dine med 75 % i aksjer og 25 % i renter. Spareprofilen passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofilen aksjer betyr at pengene dine bare settes sammen av aksjer. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 


Priser og vilkår

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger

Spar ekstra og få skattefordeler samtidig!

Pensjonssparing i IPS med utsatt skattefordel, gjør det nå gunstig å spare i IPS som selvstendig næringsdrivende.

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

 


Hva lurer andre på?