Landbruksbygg

Forsikring av landbruksbygg dekker små og store landbruksbygninger, for eksempel uthus, driftsbygninger og lokaler for dyrehold.

Dekker skade på fastmontert produksjonsutstyr.
Dekker tapte leieinntekter ved skade.
Dekker yrkesskade for ulønnet arbeid.
landbruk

Hva dekker forsikring av landbruksbygg?

Forsikringen kan tilpasses alle gårdens driftsbygninger. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer som vi tilpasser ut ifra ditt behov. 

Dekning Landbruksbygg
Brann
Vannskade
Tyveri 
Hærverk
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (kalt sanitærporselen)
Fastmontert produksjonsutstyr (og midlertidig demontert utstyr)
Naturskade
Vindskader
Snøtyngde og takras
Driftsbygninger som er under montering eller utvidelse Inntil 250.000 kr
Tapte leieinntekter (under gjenoppbygging) Inntil 150.000 kr (kan utvides)
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall Inntil 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko
Merutgifter ved offentlige bestemmelser (kalt påbud) fra myndigheter Inntil 5.000.000 ved fullverdi og
50 % av forsikringssum ved førsterisiko
Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget må betale Inntil 10.000.000 kr
Erstatningsansvar for tilleggsnæring som er underordnet gårdens hovedvirksomhet
Rettshjelp Inntil 150.000 kr
Yrkesskade for ulønnet arbeidskraft
Kunstnerisk utsmykning Valgfri tilleggsforsikring
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall, som er over 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko Valgfri tilleggsforsikring
Tapte leieinntekter over 150.000 kr Valgfri tilleggsforsikring

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere forsikring av landbruksbygg hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du hatt uhell eller skade på landbruksbygget? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?