Planteproduksjon

Forsikring av planteproduksjon er tilpasset gårdsdrift med planteproduksjon på friland.

Dekker skade på høstet avling på lager i inntil 72 timer.
Dekker skadde planter som skyldes skade på produksjonslokale og -utstyr.
Dekker driftstap ved skade på planter.
landbruk

Hva dekker forsikring av planteproduksjon?

Forsikring av planteproduksjon dekker blant annet skader på avlingen og driftap ved skader på produksjonsutstyr og lokaler. 

Dekning Dekkes Dekkes ikke
Brann  
Vannskade etter dårlig vanntilførsel eller overvanning pga. skade  
Tyveri   
Hærverk  
Driftstap ved strømsvikt  
Skade på produserte planter etter en skade på bygning eller produksjonsutstyr  
Driftstap i produksjonen på grunn av bestemmelser, restriksjoner eller karantene bestemt av mydighetene  
Driftstap i produksjonen på grunn av spesiell håndtering/fullstendig destruksjon  
Driftstap på grunn av svikt i avlingen*  
Tap i veksthuskultur  
Tap i karanteperioden (tidligere enn 14 dager etter forsikringen ble kjøpt)  
Tap som skyldes at kultur ved mottak har symptomer på skade eller sykdom  
Tap som følge av snøtyngde på mykplasthus med enkel duk  
Tap som kan kreves dekket av offentlige eller private erstatningsordninger  
Tap som følge av skade på motorvogn eller mobil maskin  

*Gjelder svikt i avlingen som blir erstattet under
"Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon"


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du forsikring av planteproduksjon hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din gård. 

Hva er IPID?
 

Har du hatt uhell eller skade på avlingene? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.