Pensjon

En god pensjonsordning kan være et konkurransefortrinn i kampen om de beste ansatte. 


Automatisk oppdatering med a-meldingen

Fremover vil informasjon fra a-meldingen bli delt med pensjonsselskapene. Dette gir flere fordeler for deg som kunde: 

 • Mindre rapportering
 • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon
 • Sikrer arbeidstakere korrekt pensjon

For at vi skal kunne hente informasjon fra a-meldingen må du bekrefte at vi er din pensjonsleverandør!

Fem kjappe om pensjon

1. De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon. Det heter obligatorisk tjenestepensjon, og kalles også OTP.

2. 1. juli 2021 trådte det i kraft en ny forskrift, som skal sikre at alle ansatte får pensjonssparingen de har krav på. Les mer om OTP-loven her.

3. En god pensjonsordning kan gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver. En tusenlapp ekstra i pensjon vil i det lange løp bety mye mer enn en tusenlapp ekstra i lønn.

4. Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparing.

5. Selvstendig næringsdrivende kan også spare til pensjon, selv om det ikke er lovpålagt.

Bedriftsrådgiver Karianne forklarer hva bedriften må ha i pensjonsavtalen 

Video placeholder image

Film med bedriftsrådgiver Karianne


Illustrasjon: egen pensjonskonto

Nå er egen pensjonskonto her

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon - også fra tidligere arbeidsgiver.

Hva må du som arbeidsgiver vite om egen pensjonskonto?

To typer pensjonsordninger

Innskuddspensjon

 • Den vanligste formen for pensjonssparing.
 • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
 • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin.

Les mer om innskuddspensjon

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Hybridpensjon

 • En ny pensjonsordning som er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.
 • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
 • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.
 • Dere kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

Les mer om hybridpensjon


Mer pensjon for pengene

Ifølge norskpensjon.no har ansatte i bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 oppnådd en avkastning blant markedets beste i en årrekke. Det stemmer bra med vårt mål om å sikre bedriftens ansatte en best mulig pensjon, du får rett og slett mer pensjon for pengene!

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

 

Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

 • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
 • Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til eier, som jobber 75 prosent stilling eller mer. 
 • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årverk.

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)? Les mer her

Hva er ytelsespensjon?

 • Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. 
 • Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. 
 • Ytelsespensjon er ikke lenger i salg.

4 filmer om pensjon

Se filmene og få forklart hvordan pensjonen er bygd opp.

Video placeholder image

Film: Pensjon. Hva er Folketrygden?

Video placeholder image

Film: Tjenestepensjon (pensjon fra jobben)

Video placeholder image

Film: Egen sparing til pensjon

Video placeholder image

Film: AFT - Avtalefestet pensjon