Om oss

Velkommen til valg for representskapet i SpareBank 1 Telemark

Det avholdes innskytervalgmøte og egenkapitalbeviseiermøte onsdag 27. februar.

Klikk her for mer informasjon om møteneGodt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.